تبلیغات اینترنتیclose
به من اجازه ی دیدارماهتاب ندادید!(حسن اسدی ، شبدیز )
پیچک (حسن اسدی ، شبدیز )
شعر و ادب پارسی
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنوشته شده در تاريخ پنجشنبه 16 آذر 1396 توسط سیدمجتبی محمدی

 

سوگ ماه : شاعر حسن اسدی ،شبدیز با آوای لیلا موسوی

سوگ ماه 

به من اجازه ی دیدارماهتاب ندادید!
زچشم های خمارش.مراشراب ندادید!

تنم چوبیشه ی آتشگرفته درتب غم.سوخت!
به آتشی که به خاکم نشاند.آب ندادید!

به خشکنای نیازم که درهجوم عطش بود
زجام عاطفه.جزباده ی سراب ندادید!

مرادراین شب وحشت.به سوگ ماه نشاندید
به اشتیاق پلنگانه ام جواب ندادید!

بهارخاطره هارا.درانتظارنشستم
به بالهای نسیم زمان.شتاب ندادید!

زبیم آنکه چراغی.گلی.به خواب من آید!
مرادراین شب آخر.مجال خواب ندادید!

به پایکوبی خودبرسرجنازه ی شبدیز
چرابه دست نوازندگان.رباب ندادید?!

 حسن اسدی”شبدیز”
 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار حسن اسدی شبدیز -10, | بازديد : 1